Start Produkter Prislista Kontakta oss

Injicerad Cellplast

Diffusionsöppen cellplast som isolerar ca 75 procent bättre än glas och stenull.
Vid eventuell brand bildar den ett brandhämmande "kolskikt" och bidrar därigenom till att förhindra brandens spridning.
Den sprutas i skumform in i väggar och golv, för att ersätta ihopsjunken isolering och den isolerar effektivt och tätar dessutom allt drag.
Metoden går ut på att vi borrar små hål utifrån, uppifrån eller underifrån där vi sedan injicerar isoleringen.
Efter det att cellplasten lämnat skumsprutan expanderar den ytterst lite, krymper ingenting och isoleringsvärdet bara ökar med åren.
Hålen pluggas igen med lämpliga pluggar.
Cellplasten är perfekt som tilläggsisolering i äldre hus då den "andas" och husets naturliga egenskaper bibehålls.
Isolering av t.ex. ett golv tar ungefär en dag.
Man slipper riva upp väggar/tak och slipper därmed stora arbets- och materialkostnader.
 
 

 
 
 
Injicerad Cellplast
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| © Isoleramera.se | Info@isoleramera.se|