Start Produkter Prislista Kontakta oss
WARMCEL
Cellulosaisolering är ett organiskt material som består av blekt återvunnet tidningspapper med tillsats av brand och mögelhämmande borsalt.
Warmcel harmoniserar med trä och de bildar en naturlig materialenhet.
Warmcel har överlägsna egenskaper att hantera fukt, då den "andas" dvs. har förmågan att transportera fukt, den är hygroskopisk med ett finare ord.
Warmcel kan användas utan plast i konstruktionen. Kontakta oss för val av
konstruktion. 
Warmcel utgör ingen brandfara vid normal användning, utan bidrar snarare aktivt till brandskyddet.
Råttor, möss och andra skadedjur undviker warmcel pga. att deras slemhinnor torkar ut.
Warmcel tränger in i alla små springor och skrymslen och isoleringen blir tät och enhetlig.
Ett hus isolerat med Warmcel kräver 25-38% mindre energi för uppvärmning än motsvarande hus isolerat med glasull, enligt tester utförda i USA/Canada. (Engelsk text)  www.cellulose.org
Naturligt finfördelad struktur med utomordentlig värme och ljudisoleringsförmåga, gör Warmcel till perfekt isolering vid nybygge och tillbygge samt vid tilläggsisolering.
I Canada isolerar man med cellulosa sedan snart 100 år med lysande resultat.
 
Warmcel tillverkas av Europas största tillverkare: www.excelfibre.com vilket garanterar hög och jämn kvalitet, samt stadig produktutveckling.   
Mer information finns hos generalagenten för Sverige: www.warmcel.se
 
Vind isoleras med önskad tjocklek genom sk. öppen blåsning.
Snedtak, Vägg och Golv kan isoleras med en rad olika tekniker, val av metod är individuellt för varje hus och bestäms gemensamt med er. Densiteten vid sluten blåsning höjs för att motverka framtida sättning.
All utrustning finns på lastbilen, vi drar endast fram en slang dit vi ska isolera.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi isolerar Vind, Snedtak, Vägg och Golv med Warmcel.
 
Vi har kunskap och utrustning för att kunna isolera allt från stora, till mindre och svårisolerade objekt.
 
Slutna golv, väggar och snedtak injiceras genom att borra små hål, dessa pluggas med lämplig plugg och efter målning ser de ut som "knaggar".
 
Läs mer om Warmcel's  Fördelar
 

| © Isoleramera.se | Info@isoleramera.se|